BLACKSPOTS:
Místa křížení zelené a dopravní infrastruktury

BLACKSPOTS: Místa křížení zelené a dopravní infrastruktury

Cílem projektu je pomocí GIS analýz identifikovat kritická místa na styku zelené infrastruktury, tvořené zejména přirozenými biokoridory, a infrastruktury dopravní, kde dochází k významně vyšším úhynům živočichů, než na ostatních částech pozemních komunikací. V těchto lokalitách proběhne podrobná rekognoskace území a budou zde monitorováni všichni uhynulí živočichové. Na základě zjištěných údajů bude možné identifikovat, proč zde k těmto událostem dochází. Výsledkem projektu budou specializované mapy s odborným obsahem.

více o projektu...

úvod    |    projekt    |    řešitelé    |    kontakty
frantisek.vomacka@cdv.cz