BLACKSPOTS:
Místa křížení zelené a dopravní infrastruktury

 

V rámci projektu je stěžejní webový portál:

www.srazenazver.cz

Tato aplikace slouží k celostátní evidenci úhynů živočichů na pozemních komunikacích a též k evidenci dopravních nehod - srážek se zvěří. Do aplikace je možné se rovněž zdarma zaregistrovat pro získání přístupu k rozšířenému obsahu.

 

Migrace divokých prasat v okolí honitby Niva
Monitoring mortality zvěře na silnicích v okolí honitby Pihel

V rámci projektu byly vytvořeny dvě mapové aplikace s tématikou migrace a mortality zvěře. Byla využita technologie ArcGIS Serveru s federovaným ArcGIS Portalem patřící pod komerční GIS platformu firmy ESRI. Vývoj aplikací probíhal v prostředí Web AppBuilderu

úvod    |    projekt    |    řešitelé    |    kontakty
frantisek.vomacka@cdv.cz