BLACKSPOTS:
Místa křížení zelené a dopravní infrastruktury

Data

Terénní sběr dat

Data s terénního monitoringu uhynulých živočichů budou vkládány na portál www.srazenazver.cz.

Lokality sběru jsou autorizovaným uživatelům k dispozici zde.

Zelená infrastruktura

Probíhá analýza dostupných dat migračních koridorů, migračně významných území a data ÚSES.

Dopravní infrastruktura

Na dopravní síti jsme lokalizovali místa (shluky) s vysokou koncentrací dopravních nehod se zvěří pomocí metody KDE+. Právě probíhá analýza časové stability shluků.

 

úvod    |    projekt    |    řešitelé    |    kontakty
frantisek.vomacka@cdv.cz