BLACKSPOTS:
Místa křížení zelené a dopravní infrastruktury

Kontakty

Hlavní řešitel projektu:

RNDr. Michal Bíl, Ph.D.
Telefon: 548 423 795
Mobil: 602 361 748
E-mail: michal.bil@cdv.cz

 

Za spoluřešitele projektu:

Ing. Tomáš Kušta, Ph.D.
E-mail: kusta@fld.czu.cz

úvod    |    projekt    |    řešitelé    |    kontakty
frantisek.vomacka@cdv.cz