BLACKSPOTS:
Místa křížení zelené a dopravní infrastruktury

O projektu

Název: "BLACKSPOTS: Místa křížení zelené a dopravní infrastruktury"
Doba řešení: 2016 - 2017
Číslo: TD03000306

Projekt byl finančně podpořen Technologickou agenturou ČR v rámci Programu OMEGA v letech 2016-2017. Předmětem řešení projektu je GIS analýza údajů o úhynech živočichů na pozemních komunikacích, které jsou vedeny v aplikaci www.srazenazver.cz, a stávajících a plánovaných průbězích biokoridorů, součástí Územních systému ekologické stability. Cílem projektu je identifikovat místa, kde dochází k vyššímu než očekávanému počtu úhynů nebo dopravních nehod - srážek se živočichy. Výsledek, mapa s odborným obsahem, bude využitelná v rámci koncepčního plánování krajiny.

Na počátku projektu budeme zajišťovat veškerá vstupní data pro GIS. Na základě těchto dat a dat evidovaných v www.srazenazver.cz budeme provádět prostorové analýzy srážek pomocí naší metody KDE+. Výsledné shluky (koncentrace úhynů) budou posléze hodnoceny s ohledem na průběhy USES a na významné migrační území. Ve zvolených rizikových oblastech začnou terénní práce. Dále dojde k třídění GPS dat monitorovaných jedinců.

Ve druhém roce řešení projektu budou pokračovat terénní práce ve zvolených oblastech. Budou vytvořeny detailní mapy vybraných lokalit a shrnuty výsledky projektu.

úvod    |    projekt    |    řešitelé    |    kontakty
frantisek.vomacka@cdv.cz