BLACKSPOTS:
Místa křížení zelené a dopravní infrastruktury

Řešitelé projektu

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská

Česká zemědělská univerzita v Praze - Fakulta životního prostředí

úvod    |    projekt    |    řešitelé    |    kontakty
frantisek.vomacka@cdv.cz